Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, EUR
2 Přijaté vklady a úvěry, EUR
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR
8 Kapitál a rezervy, EUR
9 z toho: Opravné položky, EUR
10 z toho: Základní kapitál, EUR
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR
13 Ostatní pasiva bilanční, EUR
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru