Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny
2 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny
8 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny
9 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny
10 z toho: Základní kapitál, všechny cizí měny
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, všechny cizí měny
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, všechny cizí měny
13 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru