Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, rezidenti

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, rezidenti
2 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti
8 Kapitál a rezervy, rezidenti
9 z toho: Opravné položky, rezidenti
10 z toho: Základní kapitál, rezidenti
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti
13 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru