Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, celkem

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, celkem
2 Přijaté vklady a úvěry, celkem
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem
8 Kapitál a rezervy, celkem
9 z toho: Opravné položky, celkem
10 z toho: Základní kapitál, celkem
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem
13 Ostatní pasiva bilanční, celkem
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru