Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, CZK

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, CZK
2 Přijaté vklady a úvěry, CZK
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK
8 Kapitál a rezervy, CZK
9 z toho: Opravné položky, CZK
10 z toho: Základní kapitál, CZK
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK
13 Ostatní pasiva bilanční, CZK
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru