Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pasiva, hlavní položky, nerezidenti

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti
2 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti
3 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti
4 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti
5 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti
6 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti
7 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti
8 Kapitál a rezervy, nerezidenti
9 z toho: Opravné položky, nerezidenti
10 z toho: Základní kapitál, nerezidenti
11 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti
12 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti
13 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti
14 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru