Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Číslo uk. Název ukazetele
1 ODVĚTVÍ
2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY
6 F. STAVEBNICTVÍ
7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru