Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Činnosti v oblasti nemovitostí
2 Právní a účetnické činnosti
3 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
4 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
5 Výzkum a vývoj (navázání 1:1)
6 Reklama a průzkum trhu
7 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8 Veterinární činnosti
9 Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1)
10 Činnosti související se zaměstnáním
11 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
12 Bezpečnostní a pátrací činnosti
13 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
14 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
15 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
16 Vzdělávání (částečné navázání)
17 Zdravotní péče
18 Pobytové služby sociální péče
19 Ambulantní nebo terénní sociální služby
20 Tvůrčí, umělecké a zábavní čin
21 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
22 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
23 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
24 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání)
25 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
26 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
27 Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1)
28 Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru