Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Číslo uk. Název ukazetele
1 Úvěry a pohledávky celkem
2 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem
3 pohledávky z karet celkem
4 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem
5 úvěry na bydlení celkem
6 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem
7 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem
8 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem
9 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem
10 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem
11 ostatní úvěry celkem
12 z toho: investiční
13 oběžná aktiva, sez.nákl., export, import celkem
14 na přechod. nedost. zdrojů celkem
15 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem
16 na obchodní pohledávky celkem
17 na nákup CP celkem
18 repo operace celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru