Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Číslo uk. Název ukazetele
1 ODVĚTVÍ
2 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.
3 Lesnictví a těžba dřeva
4 Rybolov a akvakultura
5 Těžba a dobývání
6 Výroba potravinářských výrobků
7 Výroba nápojů
8 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1)
9 Výroba textilií
10 Výroba oděvů
11 Výroba usní a souvisejících výrobků
12 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
13 Výroba papíru a výrobků z papíru
14 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
15 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
16 Výroba chemických látek a chemických přípravků
17 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
18 Výroba pryžových a plastových výrobků
19 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
20 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání)
21 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
22 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
23 Výroba elektrických zařízení
24 Výroba strojů a zařízení j. n.
25 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
26 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
27 Výroba nábytku
28 Ostatní zpracovatelský průmysl
29 Opravy a instalace strojů a zařízení
30 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
31 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1)
32 Činnosti související s odpadními vodami
33 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání)
34 Sanace a jiné činnosti související s odpady
35 Výstavba budov
36 Inženýrské stavitelství
37 Specializované stavební činnosti
38 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
39 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
40 Maloobchod, kromě motorových vozidel
41 Doprava a skladování
42 Ubytování
43 Stravování a pohostinství
44 Vydavatelské činnosti
45 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti
46 Tvorba programů a vysílání
47 Telekomunikační činnosti
48 Činnosti v oblasti informačních technologií
49 Informační činnosti
50 Peněžnictví a pojišťovnictví

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru