Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 A. Stav devizových rezerv
2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)
3 (a) Cenné papíry
4 Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
5 (b) Depozita:
6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF
7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku
8 Z toho: umístěno v zahraničí
9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí
10 Z toho:umístěno v tuzemsku
11 (2) Rezervní pozice u IMF
12 (3) SDR
13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)
14 -- objem v mil. trojských uncí
15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace)
16 -- finanční deriváty
17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům
18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)
19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace)
20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv
21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv
22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv
23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv
24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv
25 -- ostatní

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru