Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A44: Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
2 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
3 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
4 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
5 Úvěr vládě (vč. CP)
6 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP)
7 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
8 Čistá zahraniční aktiva
9 Stálá aktiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru