Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

III. Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách
2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku
3 (b) Ostatní podmíněné závazky
4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi
6 - ostatní národní měnové instituce (+)
7 - BIS (+)
8 - IMF (+)
9 - ostatní mezinárodní organizace (+)
10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)
11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)
12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím
14 - ostatní národní měnové instituce (-)
15 - BIS (-)
16 - IMF (-)
17 - ostatní mezinárodní organizace (-)
18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)
19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)
20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně
21 (a) Krátká pozice
22 - Nakoupené prodejní opce
23 - Prodané kupní opce
24 (b) Dlouhá pozice
25 - Nakoupené kupní opce
26 - Prodané prodejní opce
27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money
28 (1) V běžném kurzu
29 - Krátká pozice
30 - Dlouhá pozice
31 (2) + 5 % (depreciace o 5%)
32 - Krátká pozice
33 - Dlouhá pozice
34 (3) - 5 % (apreciace o 5%)
35 - Krátká pozice
36 - Dlouhá pozice
37 (4) + 10 % (depreciace o 10%)
38 - Krátká pozice
39 - Dlouhá pozice
40 (5) - 10 % (apreciace o 10%)
41 - Krátká pozice
42 - Dlouhá pozice
43 (6) Ostatní (specifikace)
44 - Krátká pozice
45 - Dlouhá pozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru