Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Platební bilance

Číslo uk. Název ukazetele
1 1-Běžný účet
2 příjmy
3 výdaje
4 1.A.a-Zboží
5 vývoz
6 dovoz
7 1.A.b-Služby
8 příjmy
9 výdaje
10 1.B-Prvotní důchody
11 příjmy
12 výdaje
13 1.C-Druhotné důchody
14 příjmy
15 výdaje
16 2-Kapitálový účet
17 příjmy
18 výdaje
19 3-Finanční účet
20 aktiva
21 pasiva
22 3.1-Přímé investice
23 aktiva
24 pasiva
25 3.2-Portfoliové investice
26 aktiva
27 pasiva
28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie
29 aktiva
30 pasiva
31 3.4-Ostatní investice
32 aktiva
33 pasiva
34 3.5-Rezervní aktiva
35 4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)
36 4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)
37 4.5-Čisté chyby a opomenutí

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru