Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A33: Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
4 4. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
7 7. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
8 8. Zahraniční aktiva
9 9. Stálá aktiva
10 10. Ostatní aktiva
11 11. Celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru