Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Analytické účty ostatních finančních institucí

Číslo uk. Název ukazetele
1 Čistá zahraniční aktiva (UK2-UK3)
2 Pohledávky za nerezidenty
3 Závazky k nerezidentům
4 Čisté pohledávky za vládním sektorem (UK5-UK6)
5 Pohledávky za vládním sektorem
6 Závazky k vládnímu sektoru
7 Pohledávky za institucemi příjmajícími vklady
8 Pohledávky za ostatními sektory
9 Závazky k institucím přijmajícím vklady
10 Ostatní domácí závazky (s vyjímkou položky Ostatní závazky)
11 Akcie a ostatní účasti
12 Ostatní pohledávky/závazky - čisté (UK13-UK14)
13 Ostatní pohledávky
14 Ostatní závazky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru