Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A45: Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
2 2. Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
3 3. Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
4 4. Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
5 5. Úvěr vládě (vč. CP)
6 6. Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP)
7 7. Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
8 8. Čistá zahraniční aktiva
9 9. Stálá aktiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru