Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A11: Rozvaha České národní banky - aktiva

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem
10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI
11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
12 12. Zahraniční aktiva
13 13. Stálá aktiva
14 14. Ostatní aktiva
15 15. Celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru