Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Fondy celkem (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)
2 Závazky celkem (1. až 6.)
3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům
5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům
7 3. Ostatní závazky
8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů
9 4. Výnosy a výdaje příštích období
10 5. Rezervy
11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky
12 5.2. Rezervy na daně
13 5.3. Rezervy ostatní
14 6. Podřízené závazky
15 Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)
16 7. Základní kapitál
17 7.1. Splacený základní kapitál
18 8. Vlastní akcie
19 9. Emisní ážio
20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
22 10.2. Ostatní rezervní fondy
23 10.3. Ostatní fondy ze zisku
24 10.3.1. Fond rezerv penzí
25 11. Rezervní fond na nové ocenění
26 12. Kapitálové fondy
27 13. Oceňovací rozdíly
28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní
32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru