Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva celkem (1. až 12.)
2 1. Pokladní hotovost
3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání
5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami
6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty
7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty
9 4. Dluhové cenné papíry
10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
13 5.1. Akcie
14 5.2. Podílové listy
15 5.3. Ostatní podíly
16 6. Účasti s podstatným vlivem
17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem
18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek
19 8.1. Zřizovací výdaje
20 8.2. Goodwill
21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní
22 9. Dlouhodobý hmotný majetek
23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství
24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice
25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní
26 10. Ostatní aktiva
27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů
28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu
29 12. Náklady a příjmy příštích období
30 12.1. Náklady příštích období
31 12.2. Příjmy příštích období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru