Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Oběživo
2 2. Vklady rezidentů - Celkem
3 3. Vklady rezidentů - MFI
4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda
5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti
6 6. Emitované dluhové cenné papíry
7 7. Kapitál a rezervy
8 8. Zahraniční pasiva
9 9. Ostatní pasiva
10 10. Celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru