Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 4 - Ostatní investice - saldo
2 4 - Ostatní investice - aktiva
3 4 - Ostatní investice - pasiva
4 4.1 - Ostatní účasti - saldo
5 4.1 - Ostatní účasti - aktiva
6 4.1 - Ostatní účasti - pasiva
7 4.2 - Oběživo a vklady - saldo
8 4.2 - Oběživo a vklady - aktiva
9 4.2 - Oběživo a vklady - pasiva
10 4.3 - Půjčky - saldo
11 4.3 - Půjčky - aktiva
12 4.3 - Půjčky - pasiva
13 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - saldo
14 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - aktiva
15 4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - pasiva
16 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - saldo
17 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - aktiva
18 4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - pasiva
19 4.5.0.1 - Krátkodobé - saldo
20 4.5.0.1 - Krátkodobé - aktiva
21 4.5.0.1 - Krátkodobé - pasiva
22 4.5.0.2 - Dlouhodobé - saldo
23 4.5.0.2 - Dlouhodobé - aktiva
24 4.5.0.2 - Dlouhodobé - pasiva
25 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo
26 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva
27 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva
28 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - saldo
29 4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru