Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 3.4 - Ostatní investice - saldo
2 3.4 - Ostatní investice - aktiva
3 3.4 - Ostatní investice - pasiva
4 3.4.1 - Ostatní účasti - saldo
5 3.4.1 - Ostatní účasti - aktiva
6 3.4.1 - Ostatní účasti - pasiva
7 3.4.2 - Oběživo a vklady - saldo
8 3.4.2 - Oběživo a vklady - aktiva
9 3.4.2 - Oběživo a vklady - pasiva
10 3.4.3 - Půjčky - saldo
11 3.4.3 - Půjčky - aktiva
12 3.4.3 - Půjčky - pasiva
13 3.4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - saldo
14 3.4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - aktiva
15 3.4.4 - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy - pasiva
16 3.4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - saldo
17 3.4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - aktiva
18 3.4.5 - Obchodní úvěry a zálohy - pasiva
19 3.4.5.0.1 - Krátkodobé - saldo
20 3.4.5.0.1 - Krátkodobé - aktiva
21 3.4.5.0.1 - Krátkodobé - pasiva
22 3.4.5.0.2 - Dlouhodobé - saldo
23 3.4.5.0.2 - Dlouhodobé - aktiva
24 3.4.5.0.2 - Dlouhodobé - pasiva
25 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo
26 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva
27 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva
28 3.4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - saldo
29 3.4.7 - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru