Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva celkem
2 Vklady a poskytnuté půjčky
3 Cenné papíry jiné než akcie
4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování
5 Akcie a ostatní majetkové účasti
6 Stálá aktiva
7 Ostatní aktiva
8 Pasiva celkem
9 Přijaté úvěry
10 Emitované akcie/podílové listy
11 Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru