Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zisk nebo ztráta za účetní období
2 1. Zisk nebo ztráta před zdaněním
3 1.1. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
4 1.1.1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
5 1.1.2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
6 1.1.3. Výnosy z investic
7 1.1.3.1. Výnosy z podílů
8 1.1.3.2. Výnosy z ostatních investic
9 1.1.3.2.1. Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
10 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
11 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy
12 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic
13 1.1.4. Převedené výnosy z investic z technického účtu k ŽP
14 1.1.5. Náklady na investice
15 1.1.5.1. Náklady na správu investic, včetně úroků
16 1.1.5.2. Změna hodnoty investic - náklady
17 1.1.5.3. Náklady spojené s realizací investic
18 1.1.6. Převod výnosů z investic na technický účet k NP
19 1.1.7. Ostatní výnosy
20 1.1.8. Ostatní náklady
21 1.1.9. Daň z příjmů z běžné činnosti
22 1.2. Mimořádný zisk nebo ztráta
23 1.2.1. Mimořádné výnosy
24 1.2.2. Mimořádné náklady
25 1.3. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
26 1.4. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru