Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (1. - 12.)
2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné
5 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům
6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění
7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů
9 2. Výnosy z investic
10 2.1. Výnosy z podílů
11 2.2. Výnosy z ostatních investic
12 2.2.1. Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
13 2.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
14 2.3. Změny hodnoty investic - výnosy
15 2.4. Výnosy z realizace investic
16 3. Přírůstky hodnoty investic
17 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
18 5. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění
19 5.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
20 5.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
21 5.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
22 5.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění
23 5.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
24 5.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
25 6. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění
26 6.1. Změna stavu rezervy na životní pojištění, očištěná od zajištění
27 6.1.1. Změna stavu hrubé výše rezervy životní pojištění
28 6.1.2. Změna stavu rezervy na životní pojištění, podíl zajišťovatelů
29 6.2. Změna stavu ostatních technických rezerv (mimo rezervy ŽP), očištěné od zajištění
30 7. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
31 8. Čistá výše provozních nákladů
32 8.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
33 8.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
34 8.3. Správní režie
35 8.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
36 9. Náklady na investice
37 9.1. Náklady na správu investic, včetně úroků
38 9.2. Změna hodnoty investic - náklady
39 9.3. Náklady spojené s realizací investic
40 10. Úbytky hodnoty investic
41 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
42 12. Převod výnosů z investic na netechnický účet

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru