Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Portfolio CP celkem
2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem
3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy
8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí
9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry
10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi
12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
13 1.2.1. Akcie
14 1.2.2. Podílové listy
15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
16 1.3. Ostatní cenné papíry

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru