Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

OCP nebanky (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Kapitál
2 1. Tier 1 (T1) kapitál
3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál
4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál
5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta
6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy
8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu
10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu
11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly
12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů
13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu
14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál
15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál
16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu
17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky
18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu
20 2. Tier 2 (T2) kapitál
21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál
22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu
23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky
24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru