Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

OCP nebanky (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Rizikové expozice celkem
2 z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR
3 z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR
4 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem
5 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic
6 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
7 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
8 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru
9 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám
10 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím
11 1.1.6. Expozice vůči institucím
12 1.1.7. Expozice vůči podnikům
13 1.1.8. Expozice vůči retailu
14 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi
15 1.1.10. Expozice v selhání
16 1.1.11. Vysoce rizikové expozice
17 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech
18 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
19 1.1.14. Nástroje kolektivního investování
20 1.1.15. Akcie
21 1.1.16. Ostatní expozice
22 1.2. Sekuritizované expozice STA
23 2. Vypořádací riziko
24 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem
25 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem
26 5. Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů
27 6. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem
28 7. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem
29 8. Ostatní rizikové expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru