Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pojištění úrazu nebo nemoci (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
49 1. Počet smluv
50 2. Počet nově uzavřených smluv
51 3. Počet nahlášených pojistných událostí
52 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
53 5. Předepsané hrubé pojistné
54 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
55 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
56 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
57 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
58 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
59 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
60 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
61 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
62 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
63 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru