Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pojištění důchodu (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
33 1. Počet smluv
34 2. Počet nově uzavřených smluv
35 3. Počet nahlášených pojistných událostí
36 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
37 5. Předepsané hrubé pojistné
38 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
39 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
40 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
41 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
42 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
43 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
44 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
45 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
46 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
47 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru