Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Životní pojištění celkem (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Počet smluv
2 2. Počet nově uzavřených smluv
3 3. Počet nahlášených pojistných událostí
4 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
5 5. Předepsané hrubé pojistné
6 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
7 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
8 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
9 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
10 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
11 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
12 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
13 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
14 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
15 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru