Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pojištění dle bodu I. písm. a), b) a II, která jsou spojena s investičním fondem (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
81 1. Počet smluv
82 2. Počet nově uzavřených smluv
83 3. Počet nahlášených pojistných událostí
84 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
85 5. Předepsané hrubé pojistné
86 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
87 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
88 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
89 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
90 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
91 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
92 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
93 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
94 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
95 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru