Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
17 1. Počet smluv
18 2. Počet nově uzavřených smluv
19 3. Počet nahlášených pojistných událostí
20 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
21 5. Předepsané hrubé pojistné
22 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
23 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
24 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
25 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
26 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
27 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
28 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
29 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
30 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
31 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru