Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Číslo uk. Název ukazetele
65 1. Počet smluv
66 2. Počet nově uzavřených smluv
67 3. Počet nahlášených pojistných událostí
68 4. Počet nevyřízených pojistných událostí
69 5. Předepsané hrubé pojistné
70 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
71 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
72 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
73 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově
74 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
75 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv
76 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
77 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům
78 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)
79 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru