Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Finanční umístění celkem
2 1. Dluhové cenné papíry
3 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
4 1.2. Kotované dluhopisy vydané bankami členských států
5 1.3. Nekotované dluhopisy vydané bankami členských států
6 1.4. Kótované dluhopisy vydané obchodními společnostmi
7 1.5. Pokladniční poukázky
8 1.6. Kótované komunální dluhopisy
9 1.7. Hypoteční zástavní listy
10 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
11 1.9. Nekótované akcie a jiné CP obdobné akciím a dluhové CP (dluhové)
12 1.10. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD (dluhové)
13 2. Majetkové cenné papíry
14 2.1. Kótované akcie
15 2.2. CP vydané fondem kolektivního investování splňující požadavky práva ES
16 2.3. CP vydané fondem kolektivního investování nesplňující požadavky práva ES
17 2.4. Nekótované akcie a jiné CP obdobné akciím a dluhové CP
18 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
19 3. Půjčky, úvěry a jiné pohledávky
20 4. Ostatní pohledávky
21 5. Směnky
22 6. Nemovitosti
23 7. Vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem
24 8. Předměty a díla umělecké kulturní hodnoty
25 9. Pohledávky za zajišťovnami
26 10. Deriváty
27 11. Ostatní finanční umístění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru