Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Rizikové expozice celkem
2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem
3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic
4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru
7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám
8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím
9 1.1.6. Expozice vůči institucím
10 1.1.7. Expozice vůči podnikům
11 1.1.8. Expozice vůči retailu
12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi
13 1.1.10. Expozice v selhání
14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice
15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech
16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování
18 1.1.15. Akcie
19 1.1.16. Ostatní expozice
20 1.2. Sekuritizované expozice STA
21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem
22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem
23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem
24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem
25 6. Ostatní rizikové expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru