Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Malé banky

Číslo uk. Název ukazetele
1 Kapitál
2 1. Tier 1 (T1) kapitál
3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál
4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál
5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje
6 1.1.1.2. Emisní ážio
7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje
8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů
9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta
10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy
12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu
14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu
15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly
16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů
17 1.1.10. (-) Goodwill
18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva
19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky
20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB
21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu
22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu
23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR
24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu
25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál
26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál
27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu
28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky
29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu
31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)
32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR
33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu
34 2. Tier 2 (T2) kapitál
35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál
36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh
37 2.1.2. Emisní ážio
38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh
39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů
40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu
41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky
42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB
44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA
45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu
46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)
47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR
48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru