Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Velké banky

Číslo uk. Název ukazetele
1 Poskytnuté podrozvahové položky
2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem
3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby
4 1.1. Centrální banky
5 1.2. Vládní instituce
6 1.3. Úvěrové instituce
7 1.4. Ostatní finanční instituce
8 1.5. Nefinanční podniky
9 1.6. Domácnosti
10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem
11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky
12 2.1. Centrální banky
13 2.2. Vládní instituce
14 2.3. Úvěrové instituce
15 2.4. Ostatní finanční instituce
16 2.5. Nefinanční podniky
17 2.6. Domácnosti
18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem
19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby
20 3.1. Centrální banky
21 3.2. Vládní instituce
22 3.3. Úvěrové instituce
23 3.4. Ostatní finanční instituce
24 3.5. Nefinanční podniky
25 3.6. Domácnosti
26 Přijaté podrozvahové položky
27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem
28 1.1. Centrální banky
29 1.2. Vládní instituce
30 1.3. Úvěrové instituce
31 1.4. Ostatní finanční instituce
32 1.5. Nefinanční podniky
33 1.6. Domácnosti
34 2. Přijaté finanční záruky celkem
35 2.1. Centrální banky
36 2.2. Vládní instituce
37 2.3. Úvěrové instituce
38 2.4. Ostatní finanční instituce
39 2.5. Nefinanční podniky
40 2.6. Domácnosti
41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem
42 3.1. Centrální banky
43 3.2. Vládní instituce
44 3.3. Úvěrové instituce
45 3.4. Ostatní finanční instituce
46 3.5. Nefinanční podniky
47 3.6. Domácnosti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru