Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Stavební spořitelny

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva celkem
2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání
3 2. Finanční aktiva k obchodování
4 2.1. Deriváty k obchodování
5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování
6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování
7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování
8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty
13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty
15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI
16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI
17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI
19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě
22 7. Zajišťovací deriváty
23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích
25 10. Hmotný majetek
26 11. Nehmotný majetek
27 12. Daňové pohledávky
28 13. Ostatní aktiva
29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru