Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce

Číslo uk. Název ukazetele
1 Finanční aktiva celkem
2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1)
3 Měnové zlato (F.11)
4 Zvláštní práva čerpání (F.12)
5 Oběživo a vklady (F.2)
6 Oběživo (F.21)
7 Vklady (F.22+F.29)
8 Převoditelné vklady (F.22)
9 Ostatní vklady (F.29)
10 Dluhové cenné papíry (F.3)
11 Krátkodobé (F.31)
12 Dlouhodobé (F.32)
13 Půjčky (F.4)
14 Krátkodobé (F.41)
15 Dlouhodobé (F.42)
16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5)
17 Akcie a ostatní účasti (F.51)
18 Kotované akcie (F.511)
19 Nekotované akcie (F.512)
20 Jiné účasti (F.519)
21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52)
22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)
23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61)
24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)
25 Penzijní nároky (F.63)
26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)
27 Ostatní pohledávky (F.8)
28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81)
29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru