Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)
2 Závazky celkem (1. až 6.)
3 1. Závazky vůči bankám
4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání
5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám
6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům
7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům
9 3. Ostatní pasiva
10 4. Výnosy a výdaje příštích období
11 5. Rezervy
12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky
13 5.2. Rezervy na daně
14 5.3. Ostatní rezervy
15 6. Podřízené závazky
16 Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)
17 7. Základní kapitál
18 7.1. Splacený základní kapitál
19 8. Vlastní akcie
20 9. Emisní ážio
21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
23 10.2. Ostatní rezervní fondy
24 10.3. Ostatní fondy ze zisku
25 11. Rezervní fond na nové ocenění
26 12. Kapitálové fondy
27 13. Oceňovací rozdíly
28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly
32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období
33 15. Zisk (ztráta) za účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru