Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva celkem
2 1. Pokladní hotovost
3 2. Pohledávky za bankami
4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání
5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami
6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty
7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty
9 4. Dluhové cenné papíry
10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi
11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami
12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
13 5.1. Akcie
14 5.2. Podílové listy
15 5.3. Ostatní podíly
16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek
18 7.1. Zřizovací výdaje
19 7.2. Goodwill
20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
21 8. Dlouhodobý hmotný majetek
22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost
23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
24 9. Ostatní aktiva
25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál
26 11. Náklady a příjmy příštích období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru