Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky celkem
2 Oběživo a vklady (F.2)
3 Oběživo (F.21)
4 Vklady (F.22+F.29)
5 Převoditelné vklady (F.22)
6 Ostatní vklady (F.29)
7 Dluhové cenné papíry (F.3)
8 Krátkodobé (F.31)
9 Dlouhodobé (F.32)
10 Půjčky (F.4)
11 Krátkodobé (F.41)
12 Dlouhodobé (F.42)
13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5)
14 Akcie a ostatní účasti (F.51)
15 Kotované akcie (F.511)
16 Nekotované akcie (F.512)
17 Jiné účasti (F.519)
18 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)
19 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61)
20 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)
21 Penzijní nároky (F.63)
22 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)
23 Ostatní pohledávky (F.8)
24 Obchodní úvěry a zálohy (F.81)
25 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)
26 Čisté finanční transakce

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru