Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky celkem
2 Dluhové cenné papíry (F.3)
3 Krátkodobé (F.31)
4 Dlouhodobé (F.32)
5 Půjčky (F.4)
6 Krátkodobé (F.41)
7 Dlouhodobé (F.42)
8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5)
9 Akcie a ostatní účasti (F.51)
10 Kotované akcie (F.511)
11 Nekotované akcie (F.512)
12 Jiné účasti (F.519)
13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)
14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61)
15 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)
16 Penzijní nároky (F.63)
17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)
18 Ostatní pohledávky (F.8)
19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81)
20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)
21 Čisté finanční transakce

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru