Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky, transakce, Nefinanční podniky

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky celkem
2 Dluhové cenné papíry (F.3)
3 Krátkodobé (F.31)
4 Dlouhodobé (F.32)
5 Půjčky (F.4)
6 Krátkodobé (F.41)
7 Dlouhodobé (F.42)
8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5)
9 Akcie a ostatní účasti (F.51)
10 Kotované akcie (F.511)
11 Nekotované akcie (F.512)
12 Jiné účasti (F.519)
13 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)
14 Ostatní pohledávky (F.8)
15 Obchodní úvěry a zálohy (F.81)
16 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)
17 Čisté finanční transakce

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru