Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo
2 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva
3 4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva
4 4.6.1 - Centrální banka - saldo
5 4.6.1 - Centrální banka - aktiva
6 4.6.1 - Centrální banka - pasiva
7 4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo
8 4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva
9 4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva
10 4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo
11 4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva
12 4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva
13 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo
14 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva
15 4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva
16 4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo
17 4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva
18 4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva
19 4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo
20 4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva
21 4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva
22 4.6.3 - Vládní instituce - saldo
23 4.6.3 - Vládní instituce - aktiva
24 4.6.3 - Vládní instituce - pasiva
25 4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo
26 4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva
27 4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva
28 4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo
29 4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva
30 4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva
31 4.6.4 - Ostatní sektory - saldo
32 4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva
33 4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva
34 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo
35 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva
36 4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva
37 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo
38 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva
39 4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru