Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 3.4.3 - Půjčky - saldo
2 3.4.3 - Půjčky - aktiva
3 3.4.3 - Půjčky - pasiva
4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo
5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva
6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva
7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo
8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva
9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva
10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo
11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva
12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva
13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo
14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva
15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva
16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo
17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva
18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva
19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo
20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva
21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva
22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo
23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva
24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva
25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo
26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva
27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva
28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo
29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva
30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva
31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo
32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva
33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva
34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo
35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva
36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva
37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo
38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva
39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva
40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo
41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva
42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva
43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo
44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva
45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru