Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Položky Přímých investic v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 3.1 - Přímé investice - saldo
2 3.1 - Přímé investice - aktiva
3 3.1 - Přímé investice - pasiva
4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo
5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva
6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva
7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo
8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva
9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva
10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo
11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva
12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva
13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo
14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva
15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva
16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo
17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva
18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva
19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo
20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva
21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru