Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

IV. Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem
2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)
3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)
4 -- krátká pozice
5 -- dlouhá pozice
6 -- ostatní instrumenty
7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)
8 -- zahrnutá do rezervních aktiv
9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv
10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci
11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I
12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I
13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I
14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I
15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)
16 -- forwardy
17 -- futures
18 -- swapy
19 -- opce
20 -- ostatní
21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok
22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)
23 (a) krátká pozice (-)
24 (b) dlouhá pozice (+)
25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně
26 (a) krátká pozice
27 (i) nakoupené prodejní opce
28 (ii) prodané kupní opce
29 (b) dlouhá pozice
30 (i) nakoupené kupní opce
31 (ii) prodané prodejní opce
32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn)
33 -- měny zahrnuté v koši SDR
34 -- měny nezahrnuté v koši SDR
35 -- podle jednotlivých měn (není povinné)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru